Свободни места за прием в масова група

Свободни места за прием в масова група

Уважаеми родители,

Детска градина 20"Бриз" обявява 1/едно/ свободно място в масова група за деца родени 2017год.

Срок за приемане на заявления - от 23.10.2023год. до 03.11.2023год.

Обявяване на класирането - 06.11.2023год.

Срок за записване - от 07.11.2023год.  до 10.11.2023год.