Свободни места за прием в масова група

Свободни места за прием в масова група

Уважаеми родители,

Детска градина 20"Бриз" обявява 2/две/ свободни места в масова група за деца родени 2017год.

Срок за приемане на заявления - от 28.08.2023год. до 08.09.2023год.

Обявяване на класирането - 11.09.2023год.

Срок за записване - от 12.09.2023год.  до 14.09.2023год.