Съобщение за отпадане на такса- детска градина

Съобщение за отпадане на такса- детска градина

ОТПАДАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ, СЧИТАНО ОТ 01.04.2022 Г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че с промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.17/2022 г.), параграф 5 се извършва промяна на Закона за местните данъци и такси в раздел II Местни такси, с която отпадат таксите за детски ясли и детски градини, считано от 01.04.2022 г.


Архив