Документи за организация на работата в ДГ20"Бриз"/със специални групи/ в условията на COVID-19