Седмично разпределение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления за 2022/2023 уч.год.

Седмично разпределение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления за 2022/2023 уч.год.