Седмично разпределение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления за 2023/2024 уч.год.

Седмично разпределение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления за 2023/2024 уч.год.