Съобщение за отмяна на такса- детска градина

Съобщение за отмяна на такса- детска градина