Детска група " Бонбони"- Първа група

Детска група " Бонбони"- Първа  група

Детска група " Бонбони"- Първа група

 група  " Бонбони" е  от 10 деца

 

Педагогически персонал:

Радка Георгиева - магистър ПУП и логопедия,

Боряна Бахнева – магистър ПУП  и логопедия.

Теодора Димитрова - Логопед 

Помощник възпитател - Б. Лалева

Работно време от : 7.00ч. до 18.00ч.

 

Групата работи по проекти :

  • „Природата е моят дом“ и " От старо време до сега"
  •  

Ежедневната дейност в групата е свързана с :

-  Подобряване състоянието на фината моторика

-  Развитие на експресивната реч

- Стимулиране концентрация ,внимание

- Ограмотяване

Работим с познавателни книжки „Чудното ключе“ на

издателство " Бит и техника"

 

                 

 

          

Седмична програма
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
ОС БЕЛ Музика Математика ИИ
КТ Музика Български език ФК Музика
    ФК    
Следобеден режим Следобеден режим Следобеден режим Следобеден режим Следобеден режим
ДИ ИИ ПИ ФК ДИ