Детска група "Слънчице"- II А

Детска група "Слънчице"- II А

Детска група "Слънчице"- II А

В нашата група ние:

уважаваме се, учим, успяваме

споделяме, стараем се,смеем се

рисуваме,редуваме се, работим заедно

помагаме си, питаме,пеем, прощаваме

честни сме, чакаме търпеливо, забавляваме се

обичаме, откриваме, опитваме се

Казваме „ моля“, „ извинявай „, „благодаря“ !

 

В група „ Слънчице“ растат и творят 16 деца . Децата се обучават по програмна система „ Чудното ключе“ на издателство Бит и техника.

Резултатна съвместна работа между учители, родители и деца е проект на групата

 „ В света на вълшебствата"

         Екипът на групата работи с много любов и се стреми да осъществи основните цели, които сме си поставили:

  • Формиране на увереност у децата, основана на техните постижения
  • Равен достъп и подкрепа на всяко дете в съответствие с ( възрастта ), потребностите, способностите и интересите му.
  • Осигуряване на качествено образование и възпитание, както и желано място за игра и създаване на приятелства.

Екип:

Учители : Галина Пейчева

ОКС – Специална педагогика – логопедия

ПКС – 5 ПКС

 

Йовка Байчева – старши учител

ОКС – магистър по специална педагогика с професионална квалификация логопед – учител.

ОКС – магистър по специалност „ Предучилищна и начална училищна прдагогика.“

ПКС – 5 ПКС

Помощник възпитател: Анна Христова

Работно време от : 7.00ч. до 19.00ч.

                                                 Седмична програма-втора група

 

Първа-А

Група

Спец.

 

Форми на педагогическо взаимодеиствие

 

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 

 

 

сутрин

 

Педагогически ситуации

 

1. ОС

2. ФК

3. Музика

 

1. БЕЛ

2. ИИ

3. Музика

 

1. Математика

2. ФК

3. Музика

 

1. БЕЛ

2. КТ

3. ФК

 

 

1. ОС

2. ИИ

 

 

Допълнителни форми

 

Логоритмика, ПИ, СПИУ, ДИ, ДУ, дейности по интереси, развиващи игри, спортни празници, тържества, развлечения,  разходки, излети, екскурзии

 

следобяд

 

Допълнителни форми

 

ПИ, СПИУ, ДИ, ДУ, дейности по интереси, развиващи игри, спортни празници, тържества, развлечения,  разходки, излети, екскурзии