Детска група "Теменужка"- IV Б група

Детска група "Теменужка"- IV Б група

Детска група "Теменужка"- IV Б група

Теменужки сме прекрасни,

слънчеви деца!

Играем, учим се и пеем,

В Детската градина- весело живеем!

Всички ни обичат и цветенца

Теменужки“ ни наричат!

 IV  Б група „ Теменужка“

Група „ Теменужка“ е масова група в ДГ №20 „Бриз“ със специални групи. Групата  се състои от 24 деца. Децата работят по Програмна система „ Златното ключе „ на издателство „ Бит и техника".Обучението е във вид на занимателни ситуации, с богато илюстровани помагала.

Тук децата растат в спокойна, ведра атмосфера, наситена с много емоции. Създават трайни приятелства, като играят, пеят, творят и се забавляват заедно. Всички имат изграден социален опит, умения и възможности. Проявяват стремеж към самоизява и нови знания.

В група „ Теменужка „ се акцентира върху подготовката на децата за училище. Организацията на дневния режим на децата е съобразена с възрастта им и се провежда по програма, одобрена от МОН.

Групата работи по проектите " Думички вълшебни за игри чудесни", " Здравето- най-ценно богатство", "Зрънце залепи и картина направи". 

Децата се обучават и възпитават от:

Христина Спиридонова- Старши Учител

ОКС- Професионален бакалавър,специалност „ Предучилищна педагогика „

Профил „ Музикален ръководител на детски градини“

ИДНУ „ Хр. Ботев“ гр. Бургас

ПКС- V-та степен

Марияна Йоргова- Учител

ОКС-Магистър, специалност „ Предучилищна и начална училищна педагогика“

Магистърска програма „ Иновации в предучилищното образование“

Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“

ПКС- V-та степен

Александрина Стефанова - Помощник- възпитател

Работно време от : 7.00ч. до 19.00ч.

                                                                   Седмична програма

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

сутрин

ОС

БЕЛ

Музика

Математика  

БЕЛ

ИИ

ОС

      БЕЛ       

Музика

БЕЛ

Математика

Музика

Математика

      КТ        

ФК

следобед

КТ

ФК

ИИ

ФК