Детска група "Пчелица"- III А

Детска група "Пчелица"- III А

Детска група "Пчелица"- III А

ГРУПА "ПЧЕЛИЦА"

 

 

 

Пчелички лекокрили                    Във кошера долитат               Прашец от златни букви

летят от цвят на цвят                   със бързите крила,                 съберат те сега,

Със кошнички пренасят               и слагат в медна пита            играят и се трудят

слънчев аромат.                            от Слънцето в меда.              Пчелиците- деца!

 

III А група "Пчелица" се състои от 17 деца- 8 момичета и 9 момчета

 

ЕКИП НА ГРУПАТА::

Учители :

1. Пенка Станкова

ОКС - магистър специална педагогика

2. Петя Тошкова

ОКС - магистър ПУП, специалност дефектология

Логопед:

Нели Гачева

ОКС - Магистър специална педагогика

Помощник възпитател: Мариана  Христова

Работно време от : 7.00ч. до 19.00ч.

Проект: " Приказките в моето детство" 

Открити моменти от образователно- възпитателния процес:

м. Февруари: БЕЛ - " Дядововата ръкавичка"- драматизация

м. Май: Математика- "Математиката вече зная!"

Празници и развлечения:

м. Ноември - "Ден на християнското семейство"

м. Декември - "Коледа дойде!"

м. Април - "Великден е!"

Съвместни дейности между родители и учители:

1.Участие на родителите в подготовката за празниците

2. Ежемесечни консултации с родителите.

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

ПОНЕДЕЛНИК                  ВТОРНИК                   СРЯДА                            ЧЕТВЪРТЪК                    ПЕТЪК

1. Околен свят                 1. Бълг.език              1. Околен свят              1. Математика              1. Бълг.език

2. Изобр.изкуство          2. Математика          2. Изобр.изкусво         2. Констр. и  техн.        2. Констр. и техн.

3. Музика                          3. Физ. к-ра                3. Музика                        3. Физ. к-ра                    3. Музика