Обществен съвет към Детска градина 20"Бриз"/със специални групи/

Обществен съвет към Детска градина 20"Бриз"/със специални групи/

Председател:

Людмила Николаева Колева-Маринова

Членове:

1.Станислава Иванова  Георгиева

2.Златина Недялкова  Георгиева

3.Янко  Николаев Овчаров

Резервни членове:

1.Мария Георгиева Велева- Кръстева

2.СтелаТихомирова  Ненова

3.Марика Димитрова Бабева