Седмично разпределение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления за 2021/2022 уч.год.

Седмично разпределение на основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по образователни направления за 2021/2022 уч.год.